www.xskthcm.net - Mạng xổ số Việt Nam - XSKT HCM .NET - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

00
   1.48% (2 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   1.48% (2 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
04
   1.48% (2 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
10
   1.48% (2 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
23
   2.22% (3 lượt)
24
   2.22% (3 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
29
   1.48% (2 lượt)
34
   1.48% (2 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   2.22% (3 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
42
   2.22% (3 lượt)
43
   2.22% (3 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   1.48% (2 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
48
   2.96% (4 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
50
   2.22% (3 lượt)
52
   2.96% (4 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
56
   1.48% (2 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   2.96% (4 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
68
   1.48% (2 lượt)
69
   1.48% (2 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
74
   1.48% (2 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
76
   1.48% (2 lượt)
77
   2.96% (4 lượt)
78
   2.22% (3 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
80
   2.22% (3 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   1.48% (2 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   2.22% (3 lượt)
92
   2.22% (3 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
98
   1.48% (2 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 20/09/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

48 4 Lần Không tăng
52 4 Lần Tăng 1
58 4 Lần Không tăng
77 4 Lần Tăng 1
23 3 Lần Tăng 2
24 3 Lần Không tăng
36 3 Lần Giảm 1
42 3 Lần Tăng 1
43 3 Lần Tăng 2
50 3 Lần Giảm 1
78 3 Lần Không tăng
80 3 Lần Không tăng
86 3 Lần Giảm 1
92 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

74 7 Lần Tăng 1
18 6 Lần Giảm 1
23 6 Lần Tăng 2
36 6 Lần Không tăng
48 6 Lần Không tăng
50 6 Lần Không tăng
77 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

11 17 Lần Giảm 1
40 15 Lần Không tăng
04 14 Lần Không tăng
34 14 Lần Không tăng
62 14 Lần Không tăng
76 14 Lần Tăng 1
27 13 Lần Không tăng
74 13 Lần Tăng 1
35 12 Lần Không tăng
41 12 Lần Không tăng
52 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

14 (2 Ngày) (2 lần)
42 (2 Ngày) (2 lần)
43 (2 Ngày) (3 lần)
47 (2 Ngày) (2 lần)
52 (2 Ngày) (3 lần)
75 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

67      18 lần
51      13 lần
53      12 lần
20      11 lần
06      10 lần
63      9 lần
39      8 lần
64      8 lần
97      8 lần
08      7 lần
31      7 lần
41      7 lần
90      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 0
0 10 Lần 0
13 Lần 4
1 9 Lần 2
13 Lần 1
2 18 Lần 4
8 Lần 1
3 10 Lần 3
19 Lần 6
4 16 Lần 2
15 Lần 1
5 11 Lần 1
10 Lần 4
6 16 Lần 5
21 Lần 8
7 11 Lần 2
15 Lần 3
8 19 Lần 2
11 Lần 1
9 15 Lần 6