www.xskthcm.net - Mạng xổ số Việt Nam - XSKT HCM .NET - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

00
   2.22% (3 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   1.48% (2 lượt)
09
   2.96% (4 lượt)
10
   1.48% (2 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
17
   2.22% (3 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   2.22% (3 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
21
   2.96% (4 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   2.22% (3 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
31
   1.48% (2 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
35
   2.22% (3 lượt)
36
   2.96% (4 lượt)
37
   1.48% (2 lượt)
38
   1.48% (2 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   2.22% (3 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   1.48% (2 lượt)
43
   1.48% (2 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
51
   1.48% (2 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
57
   1.48% (2 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
59
   2.96% (4 lượt)
60
   1.48% (2 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   1.48% (2 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
67
   1.48% (2 lượt)
68
   2.22% (3 lượt)
71
   2.22% (3 lượt)
73
   3.70% (5 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   2.22% (3 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
88
   1.48% (2 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   2.22% (3 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   1.48% (2 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 25/07/2015

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

73 5 Lần Tăng 1
09 4 Lần Không tăng
21 4 Lần Tăng 2
36 4 Lần Không tăng
59 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

00 6 Lần Tăng 1
17 6 Lần Không tăng
20 6 Lần Không tăng
43 6 Lần Không tăng
54 6 Lần Giảm 1
59 6 Lần Tăng 1
60 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

20 15 Lần Không tăng
59 15 Lần Không tăng
17 14 Lần Tăng 1
27 14 Lần Không tăng
78 14 Lần Không tăng
00 13 Lần Không tăng
30 12 Lần Giảm 3
36 12 Lần Tăng 1
43 12 Lần Tăng 1
54 12 Lần Không tăng
73 12 Lần Tăng 1
83 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

59 (3 Ngày) (4 lần)
73 (3 Ngày) (4 lần)
21 (2 Ngày) (3 lần)
43 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

34      15 lần
29      14 lần
33      14 lần
02      11 lần
45      10 lần
74      10 lần
95      10 lần
69      9 lần
66      8 lần
87      8 lần
50      7 lần
70      7 lần
76      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
15 Lần 2
0 16 Lần 1
11 Lần 1
1 20 Lần 3
15 Lần 1
2 10 Lần 4
16 Lần 2
3 14 Lần 3
17 Lần 6
4 9 Lần 2
19 Lần 7
5 11 Lần 2
13 Lần 2
6 12 Lần 6
9 Lần 2
7 10 Lần 0
8 Lần 0
8 15 Lần 3
12 Lần 6
9 18 Lần 3