www.xskthcm.net - Mạng xổ số Việt Nam - XSKT HCM .NET - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

00
   1.48% (2 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
07
   1.48% (2 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
10
   1.48% (2 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   1.48% (2 lượt)
17
   2.22% (3 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   2.22% (3 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   1.48% (2 lượt)
40
   1.48% (2 lượt)
41
   3.70% (5 lượt)
42
   1.48% (2 lượt)
43
   2.22% (3 lượt)
44
   2.22% (3 lượt)
45
   2.22% (3 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
49
   2.96% (4 lượt)
50
   1.48% (2 lượt)
51
   2.22% (3 lượt)
52
   1.48% (2 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   2.22% (3 lượt)
55
   1.48% (2 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
59
   0.74% (1 lượt)
60
   1.48% (2 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
64
   1.48% (2 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   1.48% (2 lượt)
68
   0.74% (1 lượt)
69
   2.22% (3 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
74
   2.22% (3 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
76
   2.22% (3 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   1.48% (2 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
96
   1.48% (2 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 23/05/2015

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

41 5 Lần Không tăng
49 4 Lần Tăng 1
17 3 Lần Không tăng
27 3 Lần Giảm 1
43 3 Lần Tăng 1
44 3 Lần Không tăng
45 3 Lần Giảm 1
51 3 Lần Tăng 1
54 3 Lần Tăng 1
69 3 Lần Tăng 2
74 3 Lần Không tăng
76 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

27 8 Lần Không tăng
30 8 Lần Không tăng
17 6 Lần Không tăng
45 6 Lần Giảm 1
78 6 Lần Không tăng
83 6 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

45 16 Lần Không tăng
78 16 Lần Không tăng
27 15 Lần Không tăng
00 13 Lần Giảm 1
30 13 Lần Không tăng
59 13 Lần Không tăng
74 13 Lần Không tăng
75 13 Lần Tăng 1
20 12 Lần Giảm 1
44 12 Lần Tăng 1
55 12 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

17 (3 Ngày) (3 lần)
26 (2 Ngày) (2 lần)
43 (2 Ngày) (2 lần)
48 (2 Ngày) (2 lần)
49 (2 Ngày) (2 lần)
51 (2 Ngày) (2 lần)
54 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

97      14 lần
06      12 lần
09      12 lần
46      12 lần
73      9 lần
82      9 lần
13      8 lần
23      8 lần
79      8 lần
84      8 lần
98      8 lần
56      7 lần
57      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 1
0 16 Lần 3
15 Lần 6
1 17 Lần 3
14 Lần 5
2 13 Lần 3
9 Lần 2
3 6 Lần 1
27 Lần 7
4 16 Lần 4
16 Lần 3
5 17 Lần 3
13 Lần 4
6 11 Lần 1
12 Lần 2
7 15 Lần 3
7 Lần 1
8 13 Lần 4
12 Lần 2
9 11 Lần 2