www.xskthcm.net - Mạng xổ số Việt Nam - XSKT HCM .NET - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

00
   2.22% (3 lượt)
01
   2.22% (3 lượt)
02
   1.48% (2 lượt)
03
   2.22% (3 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   1.48% (2 lượt)
16
   1.48% (2 lượt)
17
   2.22% (3 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
24
   2.22% (3 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   3.70% (5 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
29
   1.48% (2 lượt)
30
   4.44% (6 lượt)
31
   1.48% (2 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
33
   0.74% (1 lượt)
34
   1.48% (2 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
37
   1.48% (2 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   2.22% (3 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   2.22% (3 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
52
   1.48% (2 lượt)
55
   2.22% (3 lượt)
56
   1.48% (2 lượt)
57
   2.22% (3 lượt)
58
   1.48% (2 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
62
   1.48% (2 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
69
   1.48% (2 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
74
   1.48% (2 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
78
   2.96% (4 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
83
   4.44% (6 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
87
   1.48% (2 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
96
   2.22% (3 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 18/04/2015

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

30 6 Lần Tăng 1
83 6 Lần Giảm 1
27 5 Lần Tăng 1
78 4 Lần Tăng 1
00 3 Lần Tăng 1
01 3 Lần Không tăng
03 3 Lần Không tăng
17 3 Lần Không tăng
24 3 Lần Tăng 2
40 3 Lần Không tăng
45 3 Lần Không tăng
55 3 Lần Tăng 1
57 3 Lần Không tăng
96 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

30 8 Lần Tăng 1
27 7 Lần Tăng 1
83 7 Lần Giảm 1
45 6 Lần Tăng 1
74 6 Lần Giảm 1
78 6 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

78 15 Lần Tăng 1
20 14 Lần Không tăng
27 14 Lần Tăng 1
45 14 Lần Tăng 1
49 13 Lần Không tăng
52 13 Lần Không tăng
55 13 Lần Tăng 1
75 13 Lần Giảm 1
98 13 Lần Không tăng
00 12 Lần Tăng 1
01 12 Lần Tăng 1
14 12 Lần Giảm 1
22 12 Lần Tăng 1
23 12 Lần Không tăng
26 12 Lần Không tăng
32 12 Lần Không tăng
59 12 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

27 (3 Ngày) (5 lần)
55 (3 Ngày) (3 lần)
01 (2 Ngày) (2 lần)
78 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

92      20 lần
68      13 lần
71      12 lần
07      11 lần
64      11 lần
41      10 lần
72      10 lần
51      9 lần
67      9 lần
89      9 lần
97      9 lần
19      8 lần
42      8 lần
86      8 lần
06      7 lần
09      7 lần
46      7 lần
77      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
15 Lần 3
0 14 Lần 0
17 Lần 5
1 14 Lần 4
18 Lần 3
2 9 Lần 1
18 Lần 2
3 16 Lần 0
13 Lần 6
4 15 Lần 7
12 Lần 4
5 18 Lần 3
8 Lần 0
6 12 Lần 1
14 Lần 3
7 17 Lần 6
11 Lần 1
8 13 Lần 5
9 Lần 2
9 7 Lần 0