www.xskthcm.net - Mạng xổ số Việt Nam - XSKT HCM .NET - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
01
   1.48% (2 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
06
   2.22% (3 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
10
   1.48% (2 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   2.96% (4 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
29
   1.48% (2 lượt)
31
   1.48% (2 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
33
   2.22% (3 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
38
   1.48% (2 lượt)
39
   2.22% (3 lượt)
40
   1.48% (2 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
44
   1.48% (2 lượt)
46
   2.22% (3 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
56
   2.22% (3 lượt)
57
   1.48% (2 lượt)
58
   2.22% (3 lượt)
59
   3.70% (5 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   2.22% (3 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
68
   0.74% (1 lượt)
70
   1.48% (2 lượt)
71
   2.22% (3 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
73
   2.22% (3 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
75
   2.96% (4 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   2.96% (4 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
80
   1.48% (2 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
83
   1.48% (2 lượt)
84
   2.22% (3 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
93
   2.96% (4 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   2.96% (4 lượt)
96
   1.48% (2 lượt)
98
   2.22% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 24/01/2015

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

59 5 Lần Giảm 1
20 4 Lần Tăng 1
75 4 Lần Giảm 1
78 4 Lần Tăng 1
93 4 Lần Không tăng
95 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

59 7 Lần Giảm 1
23 6 Lần Không tăng
20 5 Lần Tăng 1
22 5 Lần Tăng 1
31 5 Lần Tăng 1
32 5 Lần Tăng 1
45 5 Lần Giảm 1
73 5 Lần Tăng 1
75 5 Lần Giảm 1
78 5 Lần Giảm 1
79 5 Lần Không tăng
93 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

23 14 Lần Không tăng
52 14 Lần Không tăng
49 13 Lần Giảm 1
00 12 Lần Không tăng
10 12 Lần Không tăng
18 12 Lần Tăng 1
35 12 Lần Không tăng
45 12 Lần Không tăng
54 12 Lần Tăng 1
58 12 Lần Tăng 1
59 12 Lần Không tăng
78 12 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

95 (4 Ngày) (4 lần)
39 (3 Ngày) (3 lần)
78 (3 Ngày) (4 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

67      36 lần
50      14 lần
69      12 lần
97      12 lần
34      11 lần
89      9 lần
92      9 lần
05      8 lần
15      8 lần
99      8 lần
41      7 lần
87      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 4
0 16 Lần 3
10 Lần 2
1 15 Lần 2
12 Lần 2
2 10 Lần 5
18 Lần 9
3 19 Lần 5
11 Lần 3
4 13 Lần 5
17 Lần 2
5 9 Lần 0
10 Lần 3
6 15 Lần 1
21 Lần 2
7 5 Lần 1
8 Lần 2
8 16 Lần 3
17 Lần 2
9 17 Lần 6