www.xskthcm.net - Mạng xổ số Việt Nam - XSKT HCM .NET - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
01
   2.96% (4 lượt)
02
   3.70% (5 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
04
   1.48% (2 lượt)
05
   1.48% (2 lượt)
07
   2.22% (3 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
10
   2.22% (3 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   2.96% (4 lượt)
16
   1.48% (2 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
19
   1.48% (2 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
22
   2.22% (3 lượt)
23
   2.96% (4 lượt)
24
   0.74% (1 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
31
   1.48% (2 lượt)
32
   2.22% (3 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
38
   1.48% (2 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   1.48% (2 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   3.70% (5 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
51
   1.48% (2 lượt)
52
   2.22% (3 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   2.22% (3 lượt)
55
   2.22% (3 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   1.48% (2 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
62
   1.48% (2 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
68
   1.48% (2 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   2.22% (3 lượt)
79
   2.22% (3 lượt)
80
   2.22% (3 lượt)
82
   2.22% (3 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   2.96% (4 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
87
   1.48% (2 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   1.48% (2 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 13/12/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

02 5 Lần Tăng 1
45 5 Lần Không tăng
01 4 Lần Không tăng
15 4 Lần Giảm 1
23 4 Lần Không tăng
85 4 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

35 7 Lần Tăng 1
45 7 Lần Không tăng
55 7 Lần Tăng 2
00 6 Lần Không tăng
01 6 Lần Không tăng
02 6 Lần Không tăng
85 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

52 16 Lần Không tăng
62 15 Lần Tăng 2
27 14 Lần Không tăng
00 13 Lần Không tăng
35 13 Lần Tăng 1
45 13 Lần Không tăng
49 13 Lần Không tăng
54 13 Lần Không tăng
02 12 Lần Không tăng
23 12 Lần Không tăng
34 12 Lần Không tăng
68 12 Lần Không tăng
76 12 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

02 (2 Ngày) (2 lần)
32 (2 Ngày) (2 lần)
35 (2 Ngày) (2 lần)
52 (2 Ngày) (2 lần)
55 (2 Ngày) (3 lần)
85 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

67      30 lần
30      18 lần
88      18 lần
61      15 lần
46      14 lần
95      14 lần
91      10 lần
13      8 lần
50      8 lần
64      8 lần
81      8 lần
06      7 lần
11      7 lần
18      7 lần
21      7 lần
56      7 lần
98      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
17 Lần 0
0 13 Lần 4
13 Lần 1
1 7 Lần 2
15 Lần 4
2 21 Lần 1
14 Lần 5
3 13 Lần 5
15 Lần 3
4 13 Lần 4
16 Lần 2
5 25 Lần 8
7 Lần 4
6 7 Lần 2
14 Lần 2
7 14 Lần 4
13 Lần 1
8 10 Lần 2
11 Lần 5
9 12 Lần 3