www.xskthcm.net - Mạng xổ số Việt Nam - XSKT HCM .NET - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   1.48% (2 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   1.48% (2 lượt)
10
   1.48% (2 lượt)
11
   2.22% (3 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
24
   0.74% (1 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
34
   2.96% (4 lượt)
35
   2.22% (3 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
38
   2.22% (3 lượt)
40
   3.70% (5 lượt)
41
   2.96% (4 lượt)
42
   2.22% (3 lượt)
45
   1.48% (2 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
51
   2.22% (3 lượt)
52
   1.48% (2 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
59
   0.74% (1 lượt)
60
   1.48% (2 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
62
   4.44% (6 lượt)
63
   2.22% (3 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
68
   0.74% (1 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
74
   1.48% (2 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
76
   1.48% (2 lượt)
77
   1.48% (2 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
80
   1.48% (2 lượt)
83
   1.48% (2 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   1.48% (2 lượt)
87
   2.22% (3 lượt)
88
   1.48% (2 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
93
   1.48% (2 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   2.22% (3 lượt)
96
   2.96% (4 lượt)
97
   2.22% (3 lượt)
98
   2.22% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 19/07/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

62 6 Lần Không tăng
40 5 Lần Giảm 1
34 4 Lần Không tăng
41 4 Lần Tăng 1
96 4 Lần Giảm 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

62 9 Lần Không tăng
40 8 Lần Giảm 1
96 7 Lần Không tăng
41 6 Lần Tăng 1
76 6 Lần Giảm 1
99 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

40 17 Lần Giảm 1
62 17 Lần Không tăng
45 16 Lần Không tăng
11 15 Lần Giảm 1
41 14 Lần Tăng 1
76 14 Lần Không tăng
96 14 Lần Không tăng
52 13 Lần Không tăng
27 12 Lần Không tăng
33 12 Lần Không tăng
50 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

41 (3 Ngày) (3 lần)
60 (2 Ngày) (2 lần)
61 (2 Ngày) (2 lần)
77 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

05      22 lần
23      20 lần
48      17 lần
81      16 lần
25      13 lần
30      12 lần
44      10 lần
04      9 lần
43      9 lần
67      9 lần
89      9 lần
03      8 lần
66      8 lần
73      8 lần
92      8 lần
22      7 lần
55      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 3
0 16 Lần 4
16 Lần 5
1 15 Lần 0
9 Lần 3
2 15 Lần 1
17 Lần 8
3 10 Lần 1
18 Lần 2
4 12 Lần 2
6 Lần 2
5 12 Lần 1
15 Lần 1
6 14 Lần 4
17 Lần 4
7 14 Lần 5
13 Lần 4
8 15 Lần 3
14 Lần 1
9 12 Lần 6