www.xskthcm.net - Mạng xổ số Việt Nam - XSKT HCM .NET - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

00
   2.22% (3 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
04
   2.22% (3 lượt)
05
   1.48% (2 lượt)
07
   1.48% (2 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
11
   2.22% (3 lượt)
12
   1.48% (2 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   2.96% (4 lượt)
18
   3.70% (5 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
23
   2.96% (4 lượt)
24
   2.22% (3 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
27
   2.22% (3 lượt)
29
   1.48% (2 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
31
   1.48% (2 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
33
   2.22% (3 lượt)
34
   2.22% (3 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   2.22% (3 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
38
   1.48% (2 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   1.48% (2 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   1.48% (2 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   2.22% (3 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
50
   2.96% (4 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   1.48% (2 lượt)
62
   1.48% (2 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
68
   2.22% (3 lượt)
69
   1.48% (2 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
74
   2.96% (4 lượt)
76
   1.48% (2 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   1.48% (2 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   1.48% (2 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
93
   1.48% (2 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
99
   1.48% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 23/08/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

18 5 Lần Không tăng
17 4 Lần Tăng 1
23 4 Lần Tăng 1
50 4 Lần Tăng 1
74 4 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

62 8 Lần Không tăng
34 7 Lần Không tăng
11 6 Lần Không tăng
18 6 Lần Không tăng
40 6 Lần Giảm 1
74 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

11 17 Lần Tăng 1
62 17 Lần Không tăng
40 15 Lần Giảm 2
33 14 Lần Không tăng
45 14 Lần Không tăng
34 13 Lần Tăng 1
41 13 Lần Không tăng
74 13 Lần Không tăng
76 13 Lần Không tăng
00 12 Lần Tăng 2
04 12 Lần Không tăng
27 12 Lần Tăng 1
50 12 Lần Tăng 1
52 12 Lần Không tăng
96 12 Lần Giảm 2

Các cặp số ra liên tiếp :

11 (2 Ngày) (2 lần)
36 (2 Ngày) (3 lần)
50 (2 Ngày) (3 lần)
68 (2 Ngày) (2 lần)
85 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

44      15 lần
67      14 lần
66      13 lần
56      11 lần
82      11 lần
51      9 lần
94      9 lần
53      8 lần
75      8 lần
15      7 lần
20      7 lần
28      7 lần
65      7 lần
79      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
13 Lần 2
0 13 Lần 5
18 Lần 2
1 13 Lần 2
14 Lần 1
2 14 Lần 3
23 Lần 7
3 15 Lần 2
14 Lần 3
4 16 Lần 0
11 Lần 5
5 10 Lần 5
10 Lần 3
6 12 Lần 6
12 Lần 2
7 15 Lần 3
13 Lần 2
8 18 Lần 3
7 Lần 0
9 9 Lần 2