www.xskthcm.net - Mạng xổ số Việt Nam - XSKT HCM .NET - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

00
   2.96% (4 lượt)
01
   1.48% (2 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   2.22% (3 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
12
   1.48% (2 lượt)
14
   2.22% (3 lượt)
16
   1.48% (2 lượt)
17
   2.22% (3 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
20
   2.96% (4 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
23
   1.48% (2 lượt)
24
   2.22% (3 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
31
   2.22% (3 lượt)
32
   2.22% (3 lượt)
35
   2.22% (3 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
37
   2.22% (3 lượt)
38
   1.48% (2 lượt)
39
   1.48% (2 lượt)
41
   1.48% (2 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   2.22% (3 lượt)
44
   1.48% (2 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
54
   2.22% (3 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
57
   1.48% (2 lượt)
58
   1.48% (2 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
60
   2.22% (3 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   1.48% (2 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   1.48% (2 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
68
   0.74% (1 lượt)
70
   1.48% (2 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
79
   2.22% (3 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   2.22% (3 lượt)
82
   1.48% (2 lượt)
83
   1.48% (2 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
86
   1.48% (2 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   1.48% (2 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
97
   1.48% (2 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 27/06/2015

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

00 4 Lần Tăng 1
20 4 Lần Không tăng
06 3 Lần Tăng 1
14 3 Lần Giảm 1
17 3 Lần Không tăng
24 3 Lần Tăng 1
31 3 Lần Không tăng
32 3 Lần Không tăng
35 3 Lần Tăng 2
37 3 Lần Tăng 1
43 3 Lần Giảm 1
54 3 Lần Giảm 1
60 3 Lần Giảm 1
79 3 Lần Không tăng
81 3 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

41 7 Lần Không tăng
00 6 Lần Không tăng
17 6 Lần Không tăng
43 6 Lần Không tăng
54 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

20 14 Lần Không tăng
78 14 Lần Giảm 1
00 13 Lần Tăng 1
17 13 Lần Tăng 1
27 13 Lần Không tăng
30 13 Lần Không tăng
59 13 Lần Không tăng
32 12 Lần Không tăng
44 12 Lần Không tăng
45 12 Lần Giảm 2
54 12 Lần Không tăng
55 12 Lần Không tăng
70 12 Lần Không tăng
74 12 Lần Không tăng
83 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

24 (3 Ngày) (3 lần)
06 (2 Ngày) (2 lần)
26 (2 Ngày) (2 lần)
35 (2 Ngày) (3 lần)
36 (2 Ngày) (2 lần)
71 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

09      17 lần
46      17 lần
13      13 lần
56      12 lần
34      11 lần
91      11 lần
22      10 lần
29      10 lần
33      10 lần
30      9 lần
53      9 lần
10      8 lần
85      8 lần
02      7 lần
15      7 lần
96      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 2
0 18 Lần 3
14 Lần 6
1 16 Lần 5
18 Lần 6
2 15 Lần 2
15 Lần 2
3 12 Lần 3
13 Lần 4
4 16 Lần 3
13 Lần 1
5 10 Lần 5
15 Lần 4
6 13 Lần 2
12 Lần 0
7 11 Lần 1
13 Lần 1
8 11 Lần 1
10 Lần 1
9 13 Lần 4