www.xskthcm.net - Mạng xổ số Việt Nam - XSKT HCM .NET - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
01
   1.48% (2 lượt)
02
   1.48% (2 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   1.48% (2 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
09
   1.48% (2 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
13
   2.96% (4 lượt)
14
   2.22% (3 lượt)
15
   2.22% (3 lượt)
16
   1.48% (2 lượt)
17
   1.48% (2 lượt)
20
   2.22% (3 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
23
   1.48% (2 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
30
   3.70% (5 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   2.96% (4 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   1.48% (2 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
55
   1.48% (2 lượt)
56
   1.48% (2 lượt)
57
   1.48% (2 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   2.22% (3 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   2.22% (3 lượt)
73
   2.22% (3 lượt)
74
   2.96% (4 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
76
   2.22% (3 lượt)
77
   1.48% (2 lượt)
78
   2.22% (3 lượt)
79
   2.22% (3 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
83
   2.96% (4 lượt)
84
   2.22% (3 lượt)
87
   1.48% (2 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
93
   2.22% (3 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
96
   2.22% (3 lượt)
98
   2.96% (4 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 28/03/2015

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

30 5 Lần Tăng 1
13 4 Lần Tăng 1
45 4 Lần Không tăng
74 4 Lần Tăng 1
83 4 Lần Tăng 1
98 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

74 8 Lần Tăng 2
70 7 Lần Không tăng
30 6 Lần Tăng 2
53 6 Lần Không tăng
78 6 Lần Giảm 1
83 6 Lần Không tăng
84 6 Lần Tăng 1
98 6 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

78 15 Lần Tăng 1
98 15 Lần Tăng 1
20 14 Lần Không tăng
45 14 Lần Tăng 1
49 14 Lần Tăng 1
59 14 Lần Không tăng
14 13 Lần Tăng 1
52 13 Lần Giảm 1
75 13 Lần Tăng 1
23 12 Lần Không tăng
54 12 Lần Không tăng
74 12 Lần Tăng 2
84 12 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

13 (4 Ngày) (4 lần)
45 (4 Ngày) (4 lần)
15 (3 Ngày) (3 lần)
83 (3 Ngày) (4 lần)
30 (2 Ngày) (4 lần)
78 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

34      19 lần
92      17 lần
62      14 lần
12      13 lần
08      11 lần
68      10 lần
71      9 lần
81      9 lần
07      8 lần
39      8 lần
64      8 lần
18      7 lần
25      7 lần
41      7 lần
72      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
8 Lần 2
0 19 Lần 4
17 Lần 5
1 9 Lần 4
15 Lần 4
2 6 Lần 1
12 Lần 2
3 22 Lần 6
17 Lần 7
4 15 Lần 5
12 Lần 2
5 16 Lần 2
5 Lần 0
6 16 Lần 2
21 Lần 4
7 9 Lần 0
18 Lần 8
8 12 Lần 4
10 Lần 3
9 11 Lần 1