www.xskthcm.net - Mạng xổ số Việt Nam - XSKT HCM .NET - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   1.48% (2 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
09
   1.48% (2 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
14
   2.22% (3 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   2.22% (3 lượt)
33
   0.74% (1 lượt)
36
   2.22% (3 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   1.48% (2 lượt)
44
   1.48% (2 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   1.48% (2 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
51
   2.22% (3 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   2.22% (3 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
56
   1.48% (2 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   1.48% (2 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
60
   1.48% (2 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
64
   1.48% (2 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
70
   2.22% (3 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
74
   3.70% (5 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
77
   2.22% (3 lượt)
78
   2.22% (3 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   1.48% (2 lượt)
85
   2.22% (3 lượt)
86
   1.48% (2 lượt)
87
   1.48% (2 lượt)
88
   2.22% (3 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
93
   2.22% (3 lượt)
94
   1.48% (2 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
98
   2.22% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 28/02/2015

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

74 5 Lần Tăng 1
14 3 Lần Tăng 1
32 3 Lần Tăng 1
36 3 Lần Không tăng
51 3 Lần Không tăng
53 3 Lần Giảm 1
70 3 Lần Giảm 1
77 3 Lần Tăng 2
78 3 Lần Không tăng
85 3 Lần Không tăng
88 3 Lần Không tăng
93 3 Lần Tăng 1
98 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

59 8 Lần Tăng 1
75 7 Lần Tăng 1
93 7 Lần Tăng 2
70 6 Lần Tăng 1
78 6 Lần Tăng 1
98 6 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

52 14 Lần Tăng 1
78 14 Lần Tăng 1
23 13 Lần Giảm 1
49 13 Lần Không tăng
58 13 Lần Không tăng
59 13 Lần Tăng 1
14 12 Lần Tăng 1
22 12 Lần Tăng 1
27 12 Lần Không tăng
54 12 Lần Giảm 1
74 12 Lần Không tăng
75 12 Lần Tăng 1
85 12 Lần Không tăng
98 12 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

74 (5 Ngày) (5 lần)
30 (2 Ngày) (2 lần)
59 (2 Ngày) (2 lần)
70 (2 Ngày) (2 lần)
78 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

69      16 lần
34      15 lần
92      13 lần
99      12 lần
35      10 lần
62      10 lần
02      9 lần
12      9 lần
13      9 lần
16      8 lần
17      8 lần
01      7 lần
08      7 lần
10      7 lần
37      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
9 Lần 3
0 14 Lần 1
7 Lần 0
1 12 Lần 2
13 Lần 2
2 6 Lần 1
9 Lần 1
3 19 Lần 5
14 Lần 1
4 16 Lần 2
20 Lần 6
5 14 Lần 5
10 Lần 0
6 18 Lần 8
22 Lần 9
7 13 Lần 4
17 Lần 2
8 12 Lần 2
14 Lần 5
9 11 Lần 5