www.xskthcm.net - Mạng xổ số Việt Nam - XSKT HCM .NET - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
04
   2.96% (4 lượt)
06
   2.22% (3 lượt)
08
   1.48% (2 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
10
   1.48% (2 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
25
   2.22% (3 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
27
   2.22% (3 lượt)
28
   2.96% (4 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
33
   2.96% (4 lượt)
34
   2.22% (3 lượt)
35
   2.22% (3 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
37
   1.48% (2 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
40
   2.96% (4 lượt)
41
   2.96% (4 lượt)
42
   1.48% (2 lượt)
43
   2.22% (3 lượt)
44
   1.48% (2 lượt)
45
   1.48% (2 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
48
   2.22% (3 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
50
   1.48% (2 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   2.22% (3 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
55
   1.48% (2 lượt)
56
   2.22% (3 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
60
   2.22% (3 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
62
   1.48% (2 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
68
   1.48% (2 lượt)
70
   1.48% (2 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
76
   2.22% (3 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
80
   1.48% (2 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
87
   1.48% (2 lượt)
88
   2.96% (4 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
98
   1.48% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 12/04/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

04 4 Lần Không tăng
28 4 Lần Giảm 1
33 4 Lần Không tăng
40 4 Lần Không tăng
41 4 Lần Không tăng
88 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

06 6 Lần Không tăng
33 6 Lần Giảm 2
45 6 Lần Giảm 1
48 6 Lần Không tăng
50 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

50 17 Lần Không tăng
40 15 Lần Không tăng
22 14 Lần Không tăng
34 13 Lần Tăng 1
45 13 Lần Không tăng
76 13 Lần Không tăng
83 13 Lần Không tăng
33 12 Lần Không tăng
41 12 Lần Không tăng
36 11 Lần Không tăng
39 11 Lần Không tăng
48 11 Lần Không tăng
51 11 Lần Không tăng
52 11 Lần Không tăng
55 11 Lần Không tăng
62 11 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

25 (2 Ngày) (2 lần)
27 (2 Ngày) (3 lần)
42 (2 Ngày) (2 lần)
43 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

86      14 lần
29      13 lần
59      13 lần
69      10 lần
84      10 lần
92      10 lần
05      8 lần
77      8 lần
17      7 lần
30      7 lần
32      7 lần
71      7 lần
99      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 3
0 23 Lần 10
13 Lần 5
1 11 Lần 2
13 Lần 3
2 9 Lần 2
19 Lần 9
3 17 Lần 4
24 Lần 4
4 14 Lần 3
13 Lần 1
5 13 Lần 1
14 Lần 2
6 10 Lần 3
13 Lần 3
7 10 Lần 1
9 Lần 1
8 23 Lần 6
6 Lần 2
9 5 Lần 1