www.xskthcm.net - Mạng xổ số Việt Nam - XSKT HCM .NET - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

01
   0.74% (1 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
04
   2.22% (3 lượt)
07
   1.48% (2 lượt)
09
   1.48% (2 lượt)
10
   1.48% (2 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
12
   1.48% (2 lượt)
14
   2.22% (3 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
23
   1.48% (2 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
29
   2.22% (3 lượt)
34
   1.48% (2 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
42
   1.48% (2 lượt)
43
   2.96% (4 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   1.48% (2 lượt)
47
   2.22% (3 lượt)
48
   2.22% (3 lượt)
49
   2.22% (3 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
52
   2.96% (4 lượt)
54
   2.22% (3 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
56
   1.48% (2 lượt)
58
   2.22% (3 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
68
   0.74% (1 lượt)
69
   1.48% (2 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
74
   1.48% (2 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
76
   1.48% (2 lượt)
77
   2.96% (4 lượt)
78
   2.22% (3 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
80
   2.22% (3 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   1.48% (2 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
86
   2.96% (4 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   1.48% (2 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
98
   1.48% (2 lượt)
99
   1.48% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 27/09/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

43 4 Lần Tăng 1
52 4 Lần Không tăng
77 4 Lần Không tăng
86 4 Lần Tăng 1
04 3 Lần Tăng 1
14 3 Lần Tăng 1
29 3 Lần Tăng 1
47 3 Lần Tăng 1
48 3 Lần Giảm 1
49 3 Lần Tăng 1
54 3 Lần Tăng 1
58 3 Lần Giảm 1
78 3 Lần Không tăng
80 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

18 7 Lần Tăng 1
04 6 Lần Tăng 1
23 6 Lần Không tăng
43 6 Lần Tăng 1
48 6 Lần Không tăng
74 6 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

11 17 Lần Không tăng
04 15 Lần Tăng 1
34 15 Lần Tăng 1
40 15 Lần Không tăng
76 15 Lần Tăng 1
27 14 Lần Tăng 1
62 14 Lần Không tăng
74 13 Lần Không tăng
41 12 Lần Không tăng
52 12 Lần Không tăng
54 12 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

14 (3 Ngày) (3 lần)
43 (3 Ngày) (4 lần)
47 (3 Ngày) (3 lần)
52 (3 Ngày) (4 lần)
09 (2 Ngày) (2 lần)
26 (2 Ngày) (2 lần)
49 (2 Ngày) (2 lần)
65 (2 Ngày) (2 lần)
76 (2 Ngày) (2 lần)
99 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

67      19 lần
53      13 lần
06      11 lần
63      10 lần
39      9 lần
64      9 lần
08      8 lần
31      8 lần
41      8 lần
21      7 lần
30      7 lần
88      7 lần
89      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
13 Lần 5
0 12 Lần 4
15 Lần 6
1 6 Lần 0
19 Lần 6
2 17 Lần 3
7 Lần 3
3 13 Lần 5
16 Lần 0
4 18 Lần 4
17 Lần 3
5 14 Lần 4
7 Lần 0
6 16 Lần 4
16 Lần 1
7 13 Lần 5
12 Lần 1
8 13 Lần 3
13 Lần 4
9 13 Lần 1