www.xskthcm.net - Mạng xổ số Việt Nam - XSKT HCM .NET - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

00
   1.48% (2 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   1.48% (2 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
10
   1.48% (2 lượt)
11
   2.22% (3 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   2.22% (3 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
18
   2.22% (3 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   0.74% (1 lượt)
34
   2.22% (3 lượt)
35
   2.22% (3 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
38
   2.96% (4 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   2.96% (4 lượt)
41
   2.22% (3 lượt)
42
   2.22% (3 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
45
   1.48% (2 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
50
   1.48% (2 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
59
   0.74% (1 lượt)
60
   1.48% (2 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
62
   2.96% (4 lượt)
63
   2.22% (3 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
74
   2.22% (3 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
77
   2.22% (3 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
80
   1.48% (2 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
83
   1.48% (2 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
87
   2.22% (3 lượt)
88
   1.48% (2 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
93
   2.22% (3 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
96
   2.22% (3 lượt)
97
   1.48% (2 lượt)
98
   1.48% (2 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 26/07/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

38 4 Lần Tăng 1
40 4 Lần Giảm 1
62 4 Lần Giảm 2
11 3 Lần Không tăng
13 3 Lần Tăng 1
18 3 Lần Tăng 2
34 3 Lần Giảm 1
35 3 Lần Không tăng
41 3 Lần Giảm 1
42 3 Lần Không tăng
63 3 Lần Không tăng
74 3 Lần Tăng 1
77 3 Lần Tăng 1
87 3 Lần Không tăng
93 3 Lần Tăng 1
96 3 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

62 9 Lần Không tăng
40 7 Lần Giảm 1
41 6 Lần Không tăng
96 6 Lần Giảm 1
00 5 Lần Tăng 1
09 5 Lần Không tăng
27 5 Lần Tăng 1
34 5 Lần Không tăng
38 5 Lần Tăng 1
64 5 Lần Tăng 1
76 5 Lần Giảm 1
77 5 Lần Tăng 1
87 5 Lần Không tăng
88 5 Lần Không tăng
95 5 Lần Không tăng
99 5 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

40 17 Lần Không tăng
62 17 Lần Không tăng
45 16 Lần Không tăng
11 15 Lần Không tăng
96 14 Lần Không tăng
27 13 Lần Tăng 1
41 13 Lần Giảm 1
76 13 Lần Giảm 1
33 12 Lần Không tăng
50 12 Lần Không tăng
52 12 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

77 (3 Ngày) (3 lần)
13 (2 Ngày) (2 lần)
50 (2 Ngày) (2 lần)
74 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

05      23 lần
48      18 lần
25      14 lần
30      13 lần
44      11 lần
67      10 lần
03      9 lần
66      9 lần
73      9 lần
22      8 lần
55      8 lần
56      7 lần
82      7 lần
90      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
9 Lần 2
0 15 Lần 1
14 Lần 1
1 14 Lần 1
10 Lần 4
2 13 Lần 1
18 Lần 4
3 15 Lần 5
15 Lần 1
4 17 Lần 8
11 Lần 6
5 12 Lần 1
13 Lần 0
6 12 Lần 3
12 Lần 0
7 13 Lần 2
15 Lần 4
8 14 Lần 2
18 Lần 7
9 10 Lần 3