www.xskthcm.net - Mạng xổ số Việt Nam - XSKT HCM .NET - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

00
   1.48% (2 lượt)
01
   1.48% (2 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   2.22% (3 lượt)
07
   2.22% (3 lượt)
09
   2.22% (3 lượt)
10
   1.48% (2 lượt)
11
   2.22% (3 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
16
   1.48% (2 lượt)
18
   2.22% (3 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   2.22% (3 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
23
   1.48% (2 lượt)
25
   2.96% (4 lượt)
26
   2.22% (3 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
29
   1.48% (2 lượt)
32
   2.22% (3 lượt)
34
   1.48% (2 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   1.48% (2 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
49
   3.70% (5 lượt)
50
   1.48% (2 lượt)
51
   1.48% (2 lượt)
52
   3.70% (5 lượt)
53
   1.48% (2 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
55
   2.22% (3 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
60
   1.48% (2 lượt)
62
   1.48% (2 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   2.22% (3 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   1.48% (2 lượt)
68
   2.96% (4 lượt)
69
   1.48% (2 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
76
   2.22% (3 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
84
   1.48% (2 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   1.48% (2 lượt)
96
   1.48% (2 lượt)
97
   1.48% (2 lượt)
98
   2.96% (4 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 25/10/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

49 5 Lần Giảm 1
52 5 Lần Không tăng
25 4 Lần Tăng 2
68 4 Lần Không tăng
98 4 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

52 9 Lần Tăng 1
49 7 Lần Không tăng
25 6 Lần Tăng 2
68 6 Lần Không tăng
98 6 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

11 16 Lần Không tăng
62 16 Lần Tăng 2
27 15 Lần Không tăng
52 15 Lần Không tăng
76 14 Lần Giảm 1
40 13 Lần Giảm 1
49 13 Lần Không tăng
68 13 Lần Tăng 1
18 12 Lần Tăng 1
34 12 Lần Tăng 1
42 12 Lần Không tăng
74 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

00 (2 Ngày) (2 lần)
25 (2 Ngày) (3 lần)
68 (2 Ngày) (3 lần)
84 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

67      23 lần
39      13 lần
08      12 lần
31      12 lần
30      11 lần
88      11 lần
89      11 lần
33      10 lần
37      10 lần
40      10 lần
87      10 lần
17      9 lần
57      9 lần
73      9 lần
28      8 lần
48      8 lần
61      8 lần
72      8 lần
79      8 lần
83      8 lần
38      7 lần
46      7 lần
92      7 lần
95      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
17 Lần 2
0 13 Lần 1
15 Lần 3
1 11 Lần 1
19 Lần 5
2 18 Lần 6
6 Lần 1
3 14 Lần 4
14 Lần 3
4 12 Lần 0
18 Lần 2
5 16 Lần 5
18 Lần 5
6 19 Lần 5
11 Lần 8
7 6 Lần 2
6 Lần 0
8 13 Lần 5
11 Lần 2
9 13 Lần 2