www.xskthcm.net - Mạng xổ số Việt Nam - XSKT HCM .NET - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

00
   1.48% (2 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
04
   2.22% (3 lượt)
05
   1.48% (2 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
11
   2.22% (3 lượt)
12
   1.48% (2 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   2.96% (4 lượt)
18
   2.22% (3 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
23
   2.22% (3 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
27
   2.22% (3 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
31
   1.48% (2 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   2.22% (3 lượt)
34
   2.96% (4 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   2.22% (3 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   2.22% (3 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   4.44% (6 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
50
   2.96% (4 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
55
   1.48% (2 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   2.22% (3 lượt)
59
   0.74% (1 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   1.48% (2 lượt)
68
   2.22% (3 lượt)
69
   1.48% (2 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   2.22% (3 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
74
   2.22% (3 lượt)
76
   1.48% (2 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   1.48% (2 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 30/08/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

48 6 Lần Tăng 3
17 4 Lần Không tăng
34 4 Lần Tăng 1
50 4 Lần Không tăng
04 3 Lần Không tăng
11 3 Lần Không tăng
18 3 Lần Giảm 2
23 3 Lần Giảm 1
27 3 Lần Không tăng
33 3 Lần Không tăng
36 3 Lần Không tăng
46 3 Lần Tăng 1
58 3 Lần Tăng 1
68 3 Lần Không tăng
72 3 Lần Tăng 1
74 3 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

34 7 Lần Không tăng
11 6 Lần Không tăng
18 6 Lần Không tăng
48 6 Lần Tăng 3
50 6 Lần Tăng 1
62 6 Lần Giảm 2
74 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

11 17 Lần Không tăng
62 16 Lần Giảm 1
40 15 Lần Không tăng
34 14 Lần Tăng 1
04 13 Lần Tăng 1
27 13 Lần Tăng 1
41 13 Lần Không tăng
45 13 Lần Giảm 1
50 13 Lần Tăng 1
76 13 Lần Không tăng
96 13 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

50 (3 Ngày) (4 lần)
27 (2 Ngày) (2 lần)
34 (2 Ngày) (2 lần)
48 (2 Ngày) (4 lần)
58 (2 Ngày) (2 lần)
92 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

44      16 lần
67      15 lần
66      14 lần
56      12 lần
82      12 lần
51      10 lần
94      10 lần
53      9 lần
75      9 lần
15      8 lần
20      8 lần
65      8 lần
06      7 lần
70      7 lần
95      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
13 Lần 1
0 13 Lần 3
17 Lần 2
1 10 Lần 1
15 Lần 2
2 15 Lần 3
14 Lần 2
3 16 Lần 4
14 Lần 2
4 16 Lần 3
16 Lần 7
5 7 Lần 1
7 Lần 0
6 11 Lần 2
15 Lần 5
7 15 Lần 4
13 Lần 4
8 21 Lần 6
11 Lần 6
9 11 Lần 4